Informace o publikaci

An experimental animal model of spinal root compression- an analysis of morphological changes

Název česky Experimentální model komprese spinálních kořenů
Autoři

JANČÁLEK Radim DUBOVÝ Petr

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Experimental Brain Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.springerlink.com/content/1432-1106/?Content+Status=Accepted&sort=p_OnlineDate&sortorder=desc&v=expanded&mode=boolean&k=au%3a(Dubovy)
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Spinal root - Compression - Morphometry - Treatment
Popis Léčba radikulární bolestije založena zejména na empirických znalostech, protože dosud máme jen velmi málo experimentálních studií, které se zabývají morfologickými změnami po kompresi spinálních kořenů. Cílem studie bylo zjistit morfologické změny, které nastávají v průběhu kompresní radikulopatie na experimentálním modelu po kompresi a dekompresi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info