Informace o publikaci

Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů

Autoři

SCHWARZ Daniel DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2006
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Hlavním účelem webového portálu LF MU (http://portal.med.muni.cz – dále jen portál) je tvorba a prezentace multimediálních učebních pomůcek a elektronických pedagogických děl na podporu prezenční i distanční výuky moderních a dynamicky se rozvíjejících oborů, kde tradiční formy výuky neposkytují dostatečné nástroje pro zvládnutí probíraného tématu. Portál se stal oficiální platformou pro zveřejňování nově vznikajících elektronických děl na LF MU (portál je vybaven kódem ISSN a elektronická pedagogická díla jsou archivována a zpřístupněna v digitálním archivu Národní knihovny ČR). Portál reaguje na řadu specifik současné medicíny, která často limitují používání standardizovaných e-learningových nástrojů, zároveň však udržuje všechny výstupy pod hlavičkou univerzity a u všech materiálů, především e-learningových kurzů, je dbáno na jejich vzájemnou propojenost s informačním systémem Masarykovy univerzity (IS MU), v rámci něhož je vytvářen celouniverzitní LMS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info