Informace o publikaci

Constitutive CKI1 activity modulates cytokinin signaling and regulates vascular tissue development in Arabidopsis.

Název česky Konstitutivní aktivita CKI1 moduluje přenos cytokininového signálu a reguluje vývoj cévních svazků u Arabidopsis.
Autoři

HEJÁTKO Jan RYU H. BORKOVCOVÁ Petra KIM G.T. SOUČEK Přemysl PALME K. BRZOBOHATÝ Břetislav HWANG I.

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cytokininy jsou regulátory mnoha základních rostlinných fyziologických procesů jako např. regulace buněčného dělení a vývoje cévních pletiv. Cytokininový signál je přenášen receptorovými histidinkinázami AHK2, AHK3 a AHK4/CRE1/WOL. Současné výsledky genetických analýz ahk mutantů však ukazují na přítomnost další signální dráhy. Zde ukazujeme, že receptorová histidinkináza CKI1 jako homodimer konstitutivně aktivuje cytokininovou signální dráhu. CKI1 indukuje expresi cytokinin responzivních genů ARR a fosforyluje ARR2. Dominantně negativní mutant CKI1 suprimuje AHK4/CRE1/WOL dependentní signální dráhu, což naznačuje, že obě signální dráhy sdílí společné komponenty. CKI1 je aktivní ve vaskulárních pletivech, v meristému vzrostného vrcholu a úžlabních meristémech a její aktivita je hormonálně regulována. Na základě těchto výsledků navrhujeme model, v kterém působí hormonálně regulovaná exprese konstitutivně aktivní CKI1 jako přímé spojení mezi přenosem signálu cytokininů a ostatních hormonů, zejména auxinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info