Informace o publikaci

Hostina se zemřelými

Autoři

DOLEŽALOVÁ Iva KOVÁČ Milan KOVACS Attila PODOLINSKÁ Tatiana

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1).
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova pohřební rituál; pojetí smrti; světová náboženství
Popis Případová studie k tématu pohřebního rituálu vychází z praxe raně křesťanských komunit, jejichž členové se scházeli u hrobů zemřelých, kde pořádali hostiny zvané refrigeria. Zaměřuje se na metodologické problémy interpetace archeologických pramenů a raně křesťanské literatury, které vypovídají o sociálním formování a vytváření rituálů v pozdně helénistickém období. Hostiny se zemřelými za společné účasti žijících a zemřelých při společném jídle jsou představeny jako jeden z významných prvků vytváření svébytné identity a sociální soudržnosti. Odmítá starší pokusy interpretovat hostiny se zemřelými a jejich vyobrazení jako druh eucharistického rituálu a zýrazňuje jejich význam pro stabilizaci komunit raných křesťanů.