Informace o publikaci

VYUŽITÍ DNA MARKERŮ PŘI IDENTIFIKACI NOVÝCH GENŮ ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU (BLUMERIA GRAMINIS F. SP. HORDEI) U JEČMENE

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

TETUROVÁ Kateřina ŘEPKOVÁ Jana LÍZAL Pavel DREISEITL Antonín

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů - Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova barley; powdery mildew; resistance genes; DNA markers
Popis 15 zdrojů odolnosti (H. v. ssp. spontaneum) k padlí travnímu bylo studováno s cílem lokalizovat nové geny rezistence do genetické mapy ječmene pomocí DNA markerů a vysytit odpovídající oblasti chromozomů co nejvíce markery. Analýzy byly prováděny s rostlinami populací F2. K mapování byly využity mikrosatelitové markery a pro oblasti genomu s nedostatkem polymorfních markerů bylo dále 11 markerů STS (sequence-tagged site) konvertováno na nové markery typu CAPS (cleaved amplified polymorphic sequence); polymorfismus byl testován po štěpení produktů PCR vhodnými restrikčními enzymy. Statistická významnost vazby byla ověřena v programu MapManager QTX, který také určil pořadí a vzdálenosti mezi vázanými markery a pravděpodobné pozice genů rezistence. U křížení Tiffany x PI466197 bylo k mapování ze 117 markerů SSR použito 38 polymorfních markerů a ze 4 nově vytvořených CAPS markerů na chromozomu 2H byly použity 3 polymorfní markery. Po zpracování dat 113 rostlin generace F2 byl jeden gen lokalizován na chromozomu 1H mezi markery Bmac0213 a MGB402 (lokus Mla) a druhý, nově identifikovaný gen na chromozomu 2H mezi markery Bmac0134 a MWG878, 4 cM od Bmac0134.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info