Informace o publikaci

Incidence of the main genetic markers in glioblastoma multiforme is independent of tumor topology

Název česky Výskyt hlavních genetických markerů u multiformního glioblastomu je nezávislý na topologii nádoru
Autoři

NEČESALOVÁ Eva VRANOVÁ Vladimíra KUGLÍK Petr CEJPEK Pavel JAROŠOVÁ Marie PEŠÁKOVÁ Martina RELICHOVÁ Jiřina VESELSKÁ Renata

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neoplasma
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova glioblastoma multiforme; molecular cytogenetics; FISH; array-CGH
Popis Multiformní glioblastom (glioblastoma multiforme, GBM) je nejčastější a současně nejagresivnější typ primárních nádorů mozku astrocytického původu u dospělých. GBM je charakterizován vysokým stupněm heterogenity nádoru, která se týká histomorfologie i genetických změn. Typickými genetickými změnami u GBM, které mají klasifikační a případně i prognostický význam, jsou trisomie / polysomie chromosomu 7, monosomie chromosomu 10, amplifikace genu EGFR a delece genu p53. Naše práce byla založena na detekci těchto čtyř hlavních genetických abnormalit současně v centrálních a periferních částech jednotlivých nádorů s cílem detekovat případné rozdíly v topologické incidenci těchto genetických markerů. Detekce těchto genetických změn byla provedena ve vzorcích nádorové tkáně celkem 21 pacientů s diagnózou GBM metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace (I-FISH) s využitím centromerických a lokus-specifických DNA sond. U jednoho vybraného vzorku byla navíc provedena detailní analýza s využitím systému pro CGH-arrays, jejímž cílem bylo detekovat změny počtu kopií vybraných genových sekvencí a zpřesnit tak výsledky dosažené pomocí I-FISH. Získané výsledky nicméně nepotvrdily významné rozdíly ve výskytu uvedených genetických markerů v odlišných částech nádoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info