Informace o publikaci

Náboženství, kult a magie lužické kultury

Autoři

JUCHELKA Jiří

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pravěk NŘ
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Bronze age; Iron age; religion; cult
Popis Práce shrnuje všechny aktivity člověka, které dnes s kultem a náboženstvím spojujeme a snaží se, ovšem jen zcela v omezené míře, odpověď na jednu důležitou otázku, a to tu: jaké vůbec bylo náboženství na konci doby bronzové a počátku doby železné? Práce je koncipována do dvou stěžejních kapitol. V prvé je představena pramenná základna. Druhá se snaží o interpretaci náboženství na konci doby bronzové a počátku doby železné.
Související projekty: