Informace o publikaci

Complement activation products in patients with common variable immunodeficiency

Název česky Aktivace komplementu u nemocných s běžným variabilním imunodeficitem (CVID)
Autoři

TRÁVNÍK Jan WEIGNEROVÁ Zdeňka BARTOŇKOVÁ Dana LITZMAN Jiří

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scipta Medica (Brno)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova Hypogammaglobulinemia; Common variable immunodeficiency; Complement system; Complement activation
Popis V aktivaci komplementového systému se významně uplatňují komplexy antigen-protilátka. Málo je známo, jak tento proces probíhá za abnormálních okolností, například u nemocných s hypogamaglobulinémiemi. Modelem takové situace může být primární hypogamaglobulinémie označovaná jako běžný variabilní imunodeficit (CVID). Měřením hladiny štěpných produktů komplementu jsme zjišťovali, zda dochází ke změně aktivity komplementu u těchto nemocných. Hladiny aktivačních složek komplementové kaskády C4d a C5-9 komplexu byly stanoveny u 30 nemocných s CVID; jako kontrolní skupina sloužilo 60 (C4d), resp. 40 (C5-9) zdravých osob. Všichni nemocní byli léčeni intravenózním imunoglobulinem v dávce 250 - 500 mg/kg/3 - 4 týdny. Žádný z nemocných neměl v době odběru známky akutní infekce. Hladiny štěpných produktů komplementu jsme srovnávali s hladinami IgG (před zahájením imunoglobulinové terapie a v době odběru vzorku) a dále s počtem infekcí v průběhu jednoho roku. Nenalezli jsme statisticky významné rozdíly mezi hladinami C4d u nemocných s CVID a u kontrolních osob. Při vyšetření hladin C5-9 komplexu jsme prokázali statisticky významné snížení u nemocných s CVID oproti kontrolním osobám. Nezjistili jsme korelace mezi hladinami štěpných produktů komplementu a hladinami IgG, ani počtem infekcí v průběhu jednoho roku. Stejně tak nebyla prokázána korelace mezi klinickým stavem nemocných a hladinami štěpných produktů komplementu. Naše výsledky ukazují,že u nemocných s hypogamaglobulinémií může být snížena aktivace komplementové kaskády, což může být způsobeno poruchou aktivace komplementu komplexy antigen-protilátka.