Informace o publikaci

Secure Logistical Networking in Virtual Organizations

Název česky Bezpečné logistické sítě ve virtuálních organizacích
Autoři

HEJTMÁNEK Lukáš MATYSKA Luděk PROCHÁZKA Michal

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Cracow'06 Grid Workshop
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova IBP; PKI; X509; authentication; authentization
Popis Datová úložiště, propojená vysokorychlostní sítí, mohou sloužit jako uzly distribuovaného datového prostoru s vysokou kapacitou a přijatelnou cenou. Takovýto datový prostor lze zpřístupnit prostřednictvím IBP protokolu, který nabízí nezaručenou službu ukládání datových bloků. Protokol rovněž nevyžaduje autentizaci uživatelů a~autorizace je řešena pouze formou vlastnictví metadat. V rámci projektu Protokoly a aplikace datových skladů (PADS) jsme proto navrhli bezpečnostní rozšíření protokolu IBP tak, aby distribuovaný systém podporoval striktní autentizaci a autorizaci uživatelů. Tato rozšíření musí splňovat následující tři základní požadavky: (i) klient musí být důvěryhodně autentizován, (ii) klient musí být autorizován a (iii) každá autorizace musí být odvolatelná. Autentizace uživatelů je založena na infrastruktuře tajných a veřejných klíčů (PKI) s využitím X.509 certifikátů s VOMS atributy. VOMS atributy používáme rovněž k jednoznačné identifikaci uživatele, který může vlastnit několik různých certifikátů. Každá služba v rámci distribuovaného datového úložiště umožňuje definovat přístupovou politiku. Uživatel musí získat autorizační oprávnění od všech služeb v rámci distribuovaného úložiště. Navržené řešení vynucuje kontaktování všech služeb uživatelem v pevně daném pořadí, aniž by přitom služby musely být mezi sebou online propojeny, veškerá autorizace probíhá vždy mezi uživatelem a konkrétní službou, bez nutnosti online kontaktovat třetí stranu. Každé autorizační oprávnění je časové omezené a tedy odvolatelné. Řešení jsme propojili s jednoduchou federativní autentizační službou, používanou v rámci projektu Eduroam. Uživatel se může svým Eduroam účtem prokázat online certifikační autoritě, která mu vydá časově omezený certifikát, s nímž pak přistupuje k jednotlivým službám distribuovaného úložiště. Celý distribuovaný systém se používá k záznamu přednášek v HD kvalitě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info