Informace o publikaci

Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions

Logo poskytovatele
Název česky Modulace exprese sigma receptorů v srdci potkana a myši za normálních a patologických podmínek
Autoři

NOVÁKOVÁ Marie BRUDEROVÁ Viera SULOVÁ Zdena KOPÁČEK Juraj LACINOVÁ Ľubica KVETŇANSKÝ Richard VAŠKŮ Anna KAPLAN Peter KRIŽANOVÁ Olga JURKOVIČOVÁ Dana

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj General Physiology and Biophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova Sigma receptors;IP3 receptors;Stress;Gene expression
Popis Cílem této práce bylo studovat účinek různých stresorů (hypoxie, chlad, imobilizace) na genovou expresi sigma receptorů v levé komoře srdce potkana. Jednoznačně jsme prokázali, že exprese genů pro sigma receptory je upregulována silnými stresovými stimuly, jako je imobilizace nebo hypoxie. Naopak, chlad - mírný stresor - nemá na genovou expresi sigma receptorů na úrovni mRNA žádný vliv. Signalizační kaskáda sigma receptorů je závislá na IP3 receptorech - jejich silencing (obou typů) měl za následek snížení mRNA hladin sigma receptorů. Fyziologický význam sigma receptorů v srdci není dosud zcela objasněn. Na základě našich dat můžeme soudit, že sigma receptory hrají úlohu v modulaci kontraktility kardiomyocytů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info