Informace o publikaci

Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska

Autoři

GADAS Petr GREGEROVÁ Miroslava KRMÍČEK Lukáš

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Brno Massif - Hercynian orogenesis - basic dykes - pyroxene- chemical composition
Popis Mafické žíly vystupující v okolí Blanska byly studovány petrograficky a geochemicky. V centrálních částech mají mikrostruktury porfyrické. Porfyrické vyrostlice v nich tvoří pyroxeny, nebo jsou pseudomorfovány amfiboly. Základní hmota je tvořena lištovitými plagioklasy. Studované žíly svým modálním složeníodpovídají mikrodioritům respektive porfyrickýcm mokrodioritům. Žíly z Čertova Hrádku jsou geochemicky podobné hercynským žilám porfyrických mikrodioritů (dříve dioritových porfyritů), které ve východní granodioritové části brněnského masívu studoval Hanžl et al. (1995).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info