Informace o publikaci

Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely

Autoři

GELNAROVÁ Eva NEUVIRTOVÁ Lucie SVOBODNÍK Adam KOMOLÍKOVÁ Lucie DANEŠ Jan SKOVAJSOVÁ Miroslava BARTOŇKOVÁ Helena MUŽÍK Jan KOPTÍKOVÁ Jana DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova screening - mammography - age-period cohort models
Popis Článek analyzuje význam dat Národního onkologického registru ČR z hlediska možnosti jejich využití pro modelování a predikci vývoje incidence a mortality karcinomu prsu. Bližší pozornost je věnována problematice tzv. Age-Period-Cohort modelů (AP, AC, APC modely). Kromě modelového odhadu incidence a mortality jsou významným výstupem těchto modelů také predikce vývoje, což má značný administrativní i vědecký význam. Na základě AP modelu pro mortalitu karcinomu prsu v české populaci byly predikovány mortality pro periodu 1997-2001. Srovnání hodnot předikovaných AP, AC nebo APC modely se skutečně pozorovanými incidencemi a mortalitami prokázalo významnost vlivu působících faktorů, které ovlivňují věkově specifickou incidenci a mortalitu. Práce je úvodním metodickým příspěvkem do hodnocení programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info