Informace o publikaci

Expression of MAGE-A1 and MAGE-A3 in bone marrow from monoclonal gammapathy to myeloma patients

Název česky Exprese MAGE-A a MAGE-A3 v kostní dřeni pacientů s monoklonální gamapatií a mnohočetným myelomem
Autoři

NEČASOVÁ Jana KADLECOVÁ Jitka SPĚŠNÁ Renata PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem studie bylo zjistit možnost využití těchto genů jako molekulárních markerů progrese MGUS a do MM a detekce časného relapsu MM. Vzhledem ke zřídkavé extramedulární lokalizaci maligních plazmatickcýh buněk jsem se pokusili zjistit, zda je možná detkece exprese v periferní krvi pacientů současně s expresí v kostní dřeni. Celkem 151 vzorků kostní dřeně bylo analyzováno: 83 vzorků pokročilého MM, 12 vzorků od pacientů s časným stádiem MM, kteří nepodstoupili léčbu (doutnající MM 4x a stádium IA 8x), 41 vzorků MGUS a 15 vzorků nomrláních zdravých dárců sloužilo jako kontrolní skupina. U 15 náhodně vybraných pacinetů s MM byla současně analyzována periferní krev. Celková RNA přepsána pomocí RT-PCR a real.time PCr proběhlos využitím FRET sond. Pro relativní kvantifikaci bylo využito housekeeping genu G6PDH. Jako pozitivní kontrola posloužila myelomová linie U266.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info