Informace o publikaci

Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií.

Autoři

GALČANOVÁ Lucie VACKOVÁ Barbora

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj IVRIS Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://ivris.fss.muni.cz/papers/index.php?page=cislap&id=2
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova suburbanization; urban sprawl; urbanism; individualization; Czech Republic; Brno; post-socialist development
Přiložené soubory
Popis Text se zaměřuje na jeden z nejvýraznějších fenoménů současné urbanizace v České republice. V rámci případové studie vybraných brněnských rezidenčních suburbií ilustruje významné proměny, kterými prochází ČR v postsocialistickém období. Strukturální změny na politické a ekonomické úrovni se významně projevují v sociální každodennosti, ovlivňují a rámují volby občanů v oblasti bydlení, vztahů a životních stylů. Polarita města a venkova, jakkoliv je obtížné ji definičně vystihnout, se objevuje v percepcích aktérů, v jejich interpretacích života na "hranici" mezi dvěma odlišnými a stále se přibližujícími oblastmi. Urbanizace se ve svých suburbánních projevech podílí jednak na prostorovém rozrůstání města a přesunu "městských" obyvatel do okrajových venkovských částí, tak "poměšťováním" těchto dříve rurálních lokalit v oblasti změny životních stylů jejich původních obyvatel. Text se v první části teoreticky věnuje problematice urbanizace a suburbanizace, dále popisuje specifika socialistického plánování rezidenčních oblastí v České republice a jeho před-socialistické kořeny, problematiku sídlišť a následně post-socialistický rozvoj rezidenčního bydlení v okrajových částech měst. Text je završen prezentací kvalitativní případové studie z brněnského regionu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info