Informace o publikaci

Reformulating Tichý's Conception of Bare Individuals

Logo poskytovatele
Název česky Reformulace Tichého koncepce holých individuí
Autoři

RACLAVSKÝ Jiří

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Organon F
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=699652
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova bare particulars; individuals; antiessentialism;properties; intensional logic
Popis Holé individuum Tichý pojímal jako individuum takové, že pro jakoukoli vlastnost, je-li tato netriviální (kontingentní) a individuum ji instanciuje, je možné, aby ji to individuum postrádalo (aniž by přestalo být tímtéž individuem); a pro jakoukoli triviální vlastnost (tj. s konstantní extenzí), tak individuum ji postrádat nemůže. Exaktní výklad Tichého původních formulací holých individuí je podroben detailní analýze, abychom zjistili, že každá z nich je odmítnutelná Cmorejovskou námitkou, že existují kontingentní vlastnosti, které jsou částečně esenciální (tj. že existuje individuum, které ji nemůže postrádat). K vyhnutí se této námitce přepracovávám Tichého definice do vhodnějších podob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info