Informace o publikaci

Business Management in the Czech Republic

Název česky Ekonomika a řízení podniku v ČR
Autoři

SUCHÁNEK Petr ŠKAPA Radoslav ČÁSTEK Ondřej DOLEŽAL Michael ŠVANDOVÁ Eva KLAPALOVÁ Alena JATERKOVÁ Lenka VALOUCH Petr ŠTĚPÁNKOVÁ Eva

Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace je koncipována jako průřezová, ve které se prolínají nejrůznější témata vztažená k podnikovému hospodářství tak, aby si studenti (zejména zahraniční) udělali komplexní přehled o aktuálních problémech podniků ČR a o přístupu, který se používá při jejich řešení. V kapitolách jsou vhodně slaďovány praktické poznatky s aktuálními teoretickými koncepty. Kapitoly jsou organizovány způsobem, kdy se přechází od obecných poznatků, týkajících se celé ekonomiky a makroekonomických vztahů, k problémům konkrétním, týkajícím se dílčích oblastí (odvětví, podniků). Problematika je přitom nazírána z podnikohospodářského hlediska bez ohledu na optiku pohledu (tzn. makro- nebo mikro-měřítko).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info