Business Management in the Czech Republic

Název česky Ekonomika a řízení podniku v ČR
Autoři SUCHÁNEK Petr ŠKAPA Radoslav ČÁSTEK Ondřej — DOLEŽAL Michael — ŠVANDOVÁ Eva KLAPALOVÁ Alena — JATERKOVÁ Lenka — VALOUCH Petr — ŠTĚPÁNKOVÁ Eva
Druh Učebnice
Citace SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
Originální jazyk angličtina
Obor Ekonomie
Klíčová slova business; management; FDI; marketing; accounting; quality; m-commerce

Publikace je koncipována jako průřezová, ve které se prolínají nejrůznější témata vztažená k podnikovému hospodářství tak, aby si studenti (zejména zahraniční) udělali komplexní přehled o aktuálních problémech podniků ČR a o přístupu, který se používá při jejich řešení. V kapitolách jsou vhodně slaďovány praktické poznatky s aktuálními teoretickými koncepty. Kapitoly jsou organizovány způsobem, kdy se přechází od obecných poznatků, týkajících se celé ekonomiky a makroekonomických vztahů, k problémům konkrétním, týkajícím se dílčích oblastí (odvětví, podniků). Problematika je přitom nazírána z podnikohospodářského hlediska bez ohledu na optiku pohledu (tzn. makro- nebo mikro-měřítko).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info