Informace o publikaci

Effects of Conditional IPT-Dependent Cytokinin Overproduction on Root Architecture of Arabidopsis Seedlings

Název česky Účinek podmíněné endogenní nadprodukce cytokininů na tvorbu kořenového systému Arabidopsis thaliana.
Autoři

KUDEROVÁ Alena URBÁNKOVÁ Ivana VÁLKOVÁ Martina MALBECK Jiří BRZOBOHATÝ Břetislav NÉMETHOVÁ Danka HEJÁTKO Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plant Cell Physiology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.pcp.oxfordjournals.org
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis thaliana - Auxin-cytokinin cross-talk - CaMV 35S-GR-ipt transactivation - DR5 activity- Endogenous cytokinin - Root development
Popis Pro rostliny, na rozdíl od živočichů, je typická schopnost tzv. postembryonální organogeneze v rámci vývojových programů spouštěných a regulovaných různými geny. Bylo zjištěno, že rostlinné růstové regulátory cytokinin (CK) a auxin se na regulaci tohoto procesu významně podílejí. Má se za to, že při vývoji kořene CK a auxin působí antagonisticky. Tato práce i) dokazuje negativní regulaci především kvantitativních parametrů zrajícího primárního kořenového (PK) meristému, ii) popisuje negativní úlohu CK při tvorbě auxinového koncentračního gradientu primordií laterálních kořenů i jejich morfogenezi, o které bylo prokázáno, že je s tímto funkčním gradientem v pozitivní korelaci, a iii) vymezuje vývojový interval zvýšené citlivosti mladého PK k CK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info