Informace o publikaci

Varying levels of female promiscuity in four Apodemus mice species

Název česky Proměnlivá úroveň samičí promiskuity u čtyř druhů myšic rodu Apodemus
Autoři

BRYJA Josef PATZENHAUEROVÁ Hana ALBRECHT Tomáš MOŠANSKÝ Ladislav STANKO Michal STOPKA Pavel

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Behavioral Ecology and Sociobiology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova mating systems- multiple paternity-wood mice-testis size-Apodemus
Popis V práci bylo studováno 127 gravidních samic čtyř ekologicky odlišných druhů rodu Apodemus za účelem stanovení ekologických faktorů, kterém mohou ovlivňovat párovací systém. Vícenásobná paternita byla nalezena u všech druhů, přičemž u A. uralensis a A. flavicollis byli zaznamenáni maximálně dva otcové v jednom vrhu, zatímco u 9.1% A. sylvaticus a 20.6% A. agrarius byla mláďata ve vrhu zplozena třemi otci. Mezi jednotlivými druhy se vyskytovaly nápadné rozdíly v relativní velikosti varlat, která pozitivně korelovala s proporcí vícenásobné paternity. Nejmenší varlata a nejmenší frekvence promiskuity byla zaznamenána u A. uralensis (43.5% vrhů s vícenásobnou paternitou), zatímco pravým opakem byl druh A. agrarius (69.2%). Vícenásobná paternita byla signifikantně asociována s vyšší velikostí vrhu u A. flavicollis a pravděpodobnost výskytu vícenásobné paternity signifikantně narůstala během sezóny u A. agrarius a s rostoucí abundancí u A. uralensis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info