Informace o publikaci

Electronic access to environmental information – an important fundament for eDemocracy and environmental protection

Název česky E-Environment. Elektronický přístup k environmentálním informacím - důležitý základ pro eDemokracii a ochranu životního prostředí
Autoři

NAGY Michael LEGAT Rudolf HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2007
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis E-Environment bude jedním z základů E-Demokracie. Jeho základem je Aarhuská úmluva, která je podporována a implementována v Evropském společenství čtyřmi uvedenými EU směrnicemi. Tyto poskytují dobrou příležitost pro E-Environment, který má být nedílnou součástí celoevropského E-Governmentu. Vedle právní implementace E-Environment existuje spousta nedávno vvyvinutých ICT implementujících E-Environment a 3 pilíře Aarhuské úmluvy. Na evropské úrovni je to iniciativa SEIS a na regionální, národní a sub-národní úrovni vývoj environmentálních portálů, které budou sloužit jako základ, aby každý občan byl informován o otázkách životního prostředí a využil těchto informací k aktivní účasti na rozhodování. Tak, E-Environment plně podporuje principy E-Demokracie.
Související projekty: