Informace o publikaci

Gene Expression Profiling During Ex Vivo Granulopoiesis: a Possible Tool for Quality Assessment of CD34+ Cells from Lymphoma Patients

Název česky Profilování genové exprese během ex vivo granulopoézy jako možný nástroj na zhodnocení kvality CD34+ buněk od pacientů s lymfomem
Autoři

TESAŘOVÁ Lenka KOUTNÁ Irena KLABUSAY Martin HRABČÁKOVÁ Viera KRONTORÁD Petr

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Pomocí technologie cDNA microarrays byly srovnány expresní profily CD34+ buněk z periferní krve od zdravého dárce a pacienta s NHL a to během jejich ex vivo granulocytární diferenciace. Mezi sledovanými populacemi buněk byly nalezeny rozdíly v počtu a zastoupení genů zapojených do diferenciačních procesů a v kinetice exprese některých ze sledovaných genů během diferenciace. Otázkou zůstává, co je příčinou této rozdílné genové exprese. Navozená ex vivo granulocytární diferenciace CD34+ buněk je v klinické praxi již zavedenou metodou. Spolu s technologií cDNA microarrays a detailním profilováním genové exprese by se mohla stát nástrojem pro zhodnocení fyziologických abnormalit uvnitř populace CD34+ buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info