Informace o publikaci

Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity

Název česky Odvozené tíhové pole seismogenní části svrchní kůry v jihovýchodním Německu a západních Čechách a jeho porovnání se seismicitou
Autoři

ŠVANCARA Jan HAVÍŘ Josef HAVÍŘ Josef CONRAD Werner

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ipe.muni.cz/newweb/cesky/index.php?main=publikace/publikace.php&open=1&menu=8000
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11200-008-0038-7
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova Bouguer gravity; seismicity; reduced stress tensor; fault reactivation potential; Mariánské Lázně Fault Zone; Gera-Jáchymov Fault Zone; Eger Graben; Rostock-Leipzig-Regensburg Zone
Popis Tíhové pole seismogenní části svrchní kůry bylo odvozeno z mapy úplných Bouguerových anomálií tíže pomocí vysokofrekvenční propusti Butterworthova typu. Mezní frekvence filtru byla nastavena na 110 km, což zajistilo zachování gravitačních účinků struktur uvnitř 18 km mocné seismogenní vrstvy. Dále byla odvozena mapa stínovaného reliéfu horizontálního gradientu tíže, která zobrazila průběhy tektonických linií doprovázených hustotním kontrastem. Směrová analýza této mapy ukazuje tři dominantní strukturní směry. Nejvýraznější je hercynský směr (SZ-JV) reprezentovaný franskou linií, labskou zónou a jáchymovským hlubinným zlomem. Druhý výrazný směr je rýnský (SSV-JJZ) zastoupený rýnským prolomem, linií Rheinsberg-Heldburg a vulkanitovými pruhy tepelsko-barrandienské oblasti. Třetí významný směr je krušnohorský (VSV-ZJZ), který je reprezentován krušnohorským tíhovým minimem. Byl studován relativní reaktivační potenciál vybraných zlomových systémů identifikovaných v tíhových mapách. Studie ukázala, že při recentní konfiguraci napěťového pole v západních Čechách, jsou strmé zlomy SSZ-JJV až S-J směru orientovány vhodně pro potenciální reaktivaci. Naopak, zlomy VSV-ZJZ směru, které omezují ohárecký rift, nejsou orientovány vhodně z hlediska potenciální reaktivace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info