Informace o publikaci

Hazard function for cancer patients and cancer cell dynamics

Název česky Riziková funkce pro pacienty s rakovinou a dynamika rakovinových buněk
Autoři

HOROVÁ Ivanka POSPÍŠIL Zdeněk ZELINKA Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Theoretical Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMD-4SV5VBY-1&_user=835458&_coverDate=06%2F07%2F2009&_rdoc=13&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%236932%232009%23997419996%231089098%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6932&_sort=d&_docanch
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova Random censorship model; Hazard function; Dynamic model; Kernel estimate
Popis Účelem článku je navrhnout proceduru pro odhad analytické formule rizikové funkce pro nemocné rakovinou. Třebaže deterministický přístup založeý na dynamice rakovinových buněk vede k analytickému výrazu, ten závisí na několika parametrech, které jest nutno odhadnout. Na druhé straně, jádrový odhad se jeví efektívní neparametrickou metodou pro bodový odhad rizikové funkce. Naše procedura je dvoukroková: v prvním kroku nalezneme jádrový odhad rizikové funkce a ve druhém parametry deterministického modelu získané metodou nejmenších čtverců. Součástí článku jsou také výsledky simulační studie pro různé typy cenzorování a navržené procedura je aplikována na reálná data.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info