Informace o publikaci

Penalties in the Czech Company Law

Název česky Sankce v české právní úpravě obchodních společností
Autoři

POKORNÁ Jarmila

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova penalties;company law;share capital and duty to pay the investments;penalization of members of the company boards;special penalization examples
Popis Příspěvek shrnuje základní oblasti, v nichž se uplatňují sankce v právní úpravě obchodních společností. První část se zabývá povinností splatit vklad do základního kapitálu a následky porušení této povinnosti. Ve druhé části je zkoumáno postavení členů představenstva a dalších orgánů kapitálových společností, jejich povinnost péče řádného hospodáře a povinnost nahradit škodu, pokud potřebnou úroveň péče nevyvinou. Závěrečná část příspěvku popisuje jednotlivé případy speciálních sankcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info