Practical experience with contextual map service

Základní údaje

Originální název Practical experience with contextual map service
Název česky Praktické zkušenosti s kontextovou mapovou službou
Autoři

Další údaje

Citace KOZEL, Jiří a Radim ŠTAMPACH. Practical experience with contextual map service. In Proceedings of Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. s. 304-312, 9 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
Originální jazyk angličtina
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova contextual map service; adaptive map; WMS; SLD; crisis management

Anotace

Minulý rok začal vývoj kontextové mapové služby, nazývané Sissi. Tato služba je založená na specifikaci WMS služby od organizace OGC. Jejim účelem je implementovat do webového prostředí myšlenku kontextové kartografické vizualizace, tak jak byla nastíněna v dřívějších článcích. Dnes existuje první funkční verze této služby, která byla testována v listopadu 2008 během terénního experimentu Transport nebezpečného nákladu. Tento článek sestává z pěti částí. První část krátce vysvětluje pojmy kontext, elementární kontext a kontextová kartografická vizualizace. Druhá část pojednává o hlavních principech kontextové mapové služby a s problémy praktické tvorby struktury kontextů. Další část se zaměřuje na definování obsahu mapy a symboliky jednotlivých kontextů, důraz je kladen na mapové symboly popisované pomocí SLD specifikace od OGC a na knihovny symbolů tvořených pomocí specifikace XInclude od konsorcia W3C. Čtvrtá část článku popisuje průběh experimentu a možnosti využití Sissi v reálném krizovém řízení. Na závěr jsou popisovány možné směry dalšího vývoje, např. podpora dalších dvou OGC specifikací - Web Map Context a Web Feature Service. Tento píspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT MSM0021622418 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info