Informace o publikaci

Procedural efficiency vis-a-vis conflictual justice

Název česky Procesní efektivita tváří v tvář kolizní spravedlnosti
Autoři

NOVÝ Zdeněk VALDHANS Jiří SEHNÁLEK David NECKÁŘ Jan RADVAN Michal

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva - 2008 - Days of Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Anti-choice approach; application of foreign law; civil procedure; Cour de cassation; Hoge Raad; conflict rule; conflictual justice; non-conflict; procedural efficiency; procedural justice
Popis Příspěvek se zabývá vlivem praxe soudů na aplikaci cizího práva na základě kolizních norem. Příspěvek upozorňuje, že soudy některých států se snaží vyhnout aplikaci cizího práva. Teoretické odůvodnění těchto snah pak představují tzv. teorie ekvivalence a tzv. anti-choice přístup. Teorie ekvivalence spočívá v tom, že soud nemusí aplikovat kolizní normu a jí určené cizí právo, pokud všechny potenciálně použitelná práva dávají na spornou otázku identickou odpověď. Anti-choice také vychází z identity potenciálně právních řádů, ale na rozdíl od teorie ekvivalence je založena na jejich paralelní aplikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info