Informace o publikaci

Identification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy

Logo poskytovatele
Název česky Identifikace minerálů degradujících beton metodami optické a elektronové mikroskopie
Autoři

GREGEROVÁ Miroslava VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Materials Characterization
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXJ-4VJSRX7-1&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F2009&_alid=1219877019&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5592&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova microscopy; sulphate attack
Popis Práce je zaměřena především na síranovou degradaci. Studovány byly vzorky železobetonové desky Karlova mostu v Praze. Byla formulována sukcese tvorby beton degradujících minerálů. Po dobu deseti let byly monitorovány změny paragenezí výkvětů. Mikroskopické metody představují relativně nový přístup k řešení degradačních problémů. Umožňují zhodnocení stavu betonových konstrukcí a ve spolupráci s hydrogeochemií a matematikou a statistikou napomáhají předpovědět životnost konstrukcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info