Informace o publikaci

Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball

Název česky Vnímání sebeúcty a tělesného složení u adolescentů v basketbale
Autoři

MEDIŠAUSKAITE Vilma LASKIENE Skaiste SEBERA Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Education. Physical Training. Sport
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
WWW http://www.lkka.lt/lt/zurnalas
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova global self-esteem; body fat; adolescence; age; gender; basketball
Popis Studie zkoumala vztah mezi jednotlivými specifickými doménami tělesného pojetí: sebehodnocení (celkový pozitivní nebo negativní pocit) a tělesného hodnocení ve vztahu k věku a pohlaví u adolescentů basketbalistů. Naše studie zkoumala 95 adolescentů basketbalistů (54 mužů a 41 žen) z různých týmů v Praze a Brně. Respondenti byli rozděleni do dvou věkových skupin (I. - 13-15 let a II. -16-18 let). Sestavili jsme dotazník o 20 položkách a dále jsme použili dotazník PSDQ (Marsh et al., 1994). Oba dotazníky byly anonymní. K analýze vzájemných účinků našich zkoumaných faktorů (pohlaví a věk) jsme použili MANOVA (multivariační analýza rozptylu) a korelaci. Hladina statistické významnosti byla stanovena na 10 %. Výsledky potvrdili předpoklad, že ženy mají tendenci většího negativního hodnocení na základě svého tělesného složení než muži bez ohledu na jejich věku. Druhá část se zaměřuje na měření sebeúcty. Rozdíly v hodnocení sebeúcty byly objeveny v závislosti na věku, ale ne podle pohlaví. Pozitivní sebehodnocení se prokazuje více u mladších než u starších hráčů, bez ohledu na jejich pohlaví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info