Informace o publikaci

Protein c-Myb snižuje frekvenci apoptózy buněk karcinomu střeva bez účasti cyklooxygenázy 2

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

KNOPFOVÁ Lucia NEŠPOROVÁ Kristina BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova c-Myb; Cox-2; apoptosis; colon carcinoma
Popis Kolorektální karcinom představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění postihující obyvatele průmyslových zemí. Proces transformace střevních buněk zahrnuje postupné hromadění mutací a/nebo změny exprese několika protoonkogenů a nádorových supresorů. Jedním z nich je protoonkogen c-myb. Hladina proteinu c-Myb, který funguje jako transkripční faktor a podílí se na regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy, je v buňkách střevních nádorů často zvýšena. Mezi geny, jejichž exprese je regulována proteinem c-Myb a jejichž zvýšená aktivita byla také prokázána ve střevních nádorech, patří cox-2 kódující cyklooxygenázu 2. Inhibitory Cox-2 jsou považovány za perspektivní protinádorová léčiva. Význam aktivace Cox-2 pro pronádorový účinek proteinu c-Myb ve střevních buňkách je tedy z klinického hlediska zajímavý a není dosud objasněn. Cílem tohoto projektu je určit funkci proteinu c-Myb v řízení apoptózy střevních buněk a objasnit význam Cox-2 při zprostředkování účinků tohoto transkripčního faktoru. Připravili jsme deriváty buněčných linií karcinomu střeva HCT116 a HT-29 se zvýšenou, resp. sníženou hladinou c-Myb. Ověřili jsme korelaci mezi hladinou proteinu c-Myb a mírou exprese cox-2. Testovali jsme citlivost buněk se změněnou hladinou proteinu c-Myb ke dvěma induktorům apopózy: k cis-platině a TRAILu. Podařilo se nám prokázat, že buňky se zvýšenou hladinou c-Myb jsou k cis-platině i TRAILu odolnější než buňky kontrolní. Analogicky, buňky se sníženou hladinou c-Myb byly k uvedeným induktorům apoptózy citlivější. Následně jsme v buňkách vystavených cis-platině a TRAILu inhibovali aktivitu Cox-2. Zjistili jsme, že inhibice Cox-2 zvyšuje viabilitu buněk ovlivněných induktory apoptózy. Tyto výsledky dokazují, že protein c-Myb snižuje frekvenci apoptózy buněk karcinomu střeva a tento anti-apoptotický účinek není zprostředkován cyklooxygenázou 2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info