Informace o publikaci

Quality of Data, Information and Indicators in Environmental Systems

Název česky Kvalita dat, informací a indikátorů v environmentálních systémech
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří HEJČ Michal

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference MABE'08: PROCEEDINGS OF THE 4TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL BIOLOGY AND ECOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova Data and information quality; Quality characteristics; Environmental systems; Quality standardisation
Popis Nepřesnost údajů a jejich nekvalita jsou důležité charakteristické rysy systémů monitorování a sledování životního prostředí. Při hodnocení, závěrech a rozhodnutí se shromažďují data o životním prostředí, zpracování informací a vývoji indikátorů každý musí být velmi opatrný, aby nebyly činěny rozhodnutí s fatální chybou. Tento důležitý úkol ve výpočetu indikátorů se vypořádává se s nekvalitními daty a s pomocí vhodných modelů kvality dat a metod, aby se snížilo riziko omylu. Tento příspěvek představuje obecný model kvality dat pro počítačové systémy, zpracování environmentálních dat, informací a indikátorů na podporu organizací, které získají, manipulaci a použití dat s nezbytnými znaky jakosti k dosažení jejich cílů. Tyto vlastnosti jsou uvedeny pro každý počítačový systém, aplikace (e-Environment, e-Government) a každá charakteristika může lišit v závislosti na důležitosti specifické požadavky aplikací na počítačový systém. Jsou brány v úvahu všechny environmentální datové typy, přiřazení hodnot údajům a vztahy mezi nimi. Případové studie pro posouzení kvality regionálního odpadového hospodářství dat, informací a indikátorů jsou prezentovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info