Informace o publikaci

Small-fibre involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain

Název česky Postižení tenkých vláken u diabetiků s neuropatickou bolestí v oblasti nohy
Autoři

VLČKOVÁ Eva BEDNAŘÍK Josef BĚLOBRÁDKOVÁ Jana SOMMER C.

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetic Medicine
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2008.02446.x
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova diabetic neuropathy; pain; skin biopsy; small-fibre; thermal threshold
Popis Cílem práce bylo zhodnotit postižení tzv. tenkých vláken u nemocných s diabetem a neuropatickou bolestí. Metodika: Funkce periferního nervstva byla zhodnocena u kohorty 30 nemocných s diabetes mellitus 2. typu (DM2, 24 nemocných) nebo poruchou glukózové tolerance (PGT, 6 případů), a klinickými známkami neuropatické bolesti v nohou, za pomoci kondukčních studií autonomních testů, kvantitativního testování termického prahu (T QST) a kvantifikace denzity intra a subepidermálních nervových vláken pomocí punkční kožní biopsie. Výsledky: Klinické známky izolovaného postižení tenkých senzitivních vláken byly přítomny u 13 nemocných (čistá neuropatie tenkých vláken small fiber neuropathy pSFN), 7 nemocných mělo izolované pozitivní senzitivní symptomy bez neurologického deficitu (pSFN). Deset nemocných mělo současné elektrofyziologické anebo klinické příznaky postižení silných senzitivních nervových vláken (tzv. smíšená neuropatie mixed-fiber neuropathy MFN). Dvacet sedm nemocných (90%) mělo jak sníženou kožní inervaci a abnormality parametrů T QST. Dva další nemocní měli buďto abnormální kožní inervaci nebo T QST a jenom jeden pacient měl normální oba testy. Kritéria neuropatie tenkých vláken byly splněny u všech 20 nemocných bez současného postižení silných vláken. Postižení tenkých vláken bylo přítomno u 10 nemocných se smíšenou neuropatií. Parametry jak T QST tak kožní biopsie ukázaly signifikantní rozdíly bez klinickými podskupinami s větší tíží postižení tenkých vláken ve skupině se smíšenou neuropatií. Autonomní dysfunkce byla nalezena u 43 % nemocných a nekorelovala s klinickými, elektrofyziologickými (T QST) ani histopatologickými (kožní biospie) daty. Závěry: Ačkoliv přesný mechanismus neuropatické bolesti u diabetických pacientů není znám, bolest je téměř vez výjimky spojena s dysfunkcí a patologií senzitivních tenkých vláken bez ohledu na postižení autonomních či silných senzitivních nervových vláken.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info