Informace o publikaci

Use of whole-body gamma-ray spectrometry for the ascertainment of variations in the biological half-lives of sodium and bromide ions

Název česky Použití celotělové gama-spektrometrie pro zjištění kolísání hodnot biologických poločasů sodných a bromidových iontů
Autoři

PAVELKA Stanislav VOBECKÝ Miloslav BABICKÝ Arnošt

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pomocí in vivo celotělového měření vysokorozlišovací gama-spektrometrií potkanů, kterým byly simultánně aplikovány radionuklidy ve formě roztoků chloridu 24Na-sodného a 82Br-bromidu draselného, jsme prokázali významné fluktuace hodnot biologických poločasů bromidu a sodíku v závislosti na fyziologickém stavu zvířat a na jejich metabolické aktivitě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info