Informace o publikaci

Challenges of eEnvironment

Název česky Výzvy eEnvironmentu
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří LEGAT Rudolf

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference EnviroInfo 2009. Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova eEnvironment; SEIS; SISE; GMES; eDemocracy
Popis V příspěvku je uveden rámec eEnvironmentu. Je prezentována jeho historie, jakož i úkoly, problémy a směry jeho vývoje. Je také ukázáno, jak strategie i2010 a SISE v součinnosti s SEIS, GMES a GEOSS a s pomocí INSPIRE norem a Aarhuské úmluvy pomáhají vytvářet evropskou ICT infrastrukturu pro eEnvironment, ve kterém budou environmentální údaje a informace společně v kombinaci se znalostmi pro podporu rozhodování urychlovat ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.
Související projekty: