Problematika pádů u seniorů

Základní údaje

Originální název Problematika pádů u seniorů
Autoři

Další údaje

Citace SVOBODOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Problematika pádů u seniorů. In Sport jako životní styl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 34 s. ISBN 978-80-210-4839-3.
Originální jazyk čeština
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova falling senior factor disorder medicaments position motion balance aids

Anotace

Pády u starších lidí jsou v současné době celosvětově považovány za závažný problém veřejného zdraví, neboť způsobují těžší poranění. Pád může být zapříčiněn interakcí vnějších i vnitřních faktorů. Naše práce je zaměřena na rozbor jaednotlivých faktorů a možnostmi práce s nimi. Snažíme se o třídění nástrojů hodnocení rizik a návrh programu prevence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info