Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb

Autoři KYNCL Libor
Druh Kapitola v knize
Citace KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217, 6 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
Originální jazyk čeština
Obor Právní vědy
Klíčová slova value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation

Cílem této kapitoly je zanalyzovat zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty v České republice. Zaměřím se primárně na hmotněprávní část finančního práva regulující DPH, procesní aspekty regulace budou pouze stručně nastíněny. Regulace DPH je složkou fiskální části finančního práva a také subsekcí berního práva nebo v užším slova smyslu daňového práva. DPH je jedním ze zdrojů příjmů státního rozpočtu. Daňové právo umisťuje DPH mezi nepřímé daně. Předmětem kapitoly budou i další způsoby klasifikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info