Informace o publikaci

Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb

Autoři

KYNCL Libor

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem této kapitoly je zanalyzovat zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty v České republice. Zaměřím se primárně na hmotněprávní část finančního práva regulující DPH, procesní aspekty regulace budou pouze stručně nastíněny. Regulace DPH je složkou fiskální části finančního práva a také subsekcí berního práva nebo v užším slova smyslu daňového práva. DPH je jedním ze zdrojů příjmů státního rozpočtu. Daňové právo umisťuje DPH mezi nepřímé daně. Předmětem kapitoly budou i další způsoby klasifikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info