Informace o publikaci

Occurrence of Camphorosma annua PALL. in Slovakia: past and present

Název česky Výskyt Camphorosma annia PALL. na Slovensku: minulost a přítomnost
Autoři

ELIÁŠ Pavol DÍTĚ Daniel GRULICH Vít ŠUVADA Róbert

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Flora Pannonica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Camphorosma annua flora Slovakia
Popis Bylo studováno historické a současné rozšíření obligátně halofilního druhu Camphorosma annua. Druh se vyskytuje pouze v Podunajské nížině, celkem bylo zjištěno 38 lokalit. Vinou ničení slanisk je v současnosti blízko k vyhynutí: po roce 2000 byl ověřen pouze na 8 lokalitách. Jde o jeden z nejohroženějších druhů slovenské flóry.
Související projekty: