Informace o publikaci

Resource distribution mediated male reproductive success through its effect on territory defensibility

Název česky Rozložení zdrojů ovlivňuje samčí reprodukční úspěch prostřednictvím vlivu na ubránitrlnost zdrojů
Autoři

KONEČNÁ Markéta REICHARD Martin

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference ECBB 2008, 4thEUROPEAN CONFERENCE ON BEHAVIORAL BIOLOGY,18-20 JULY, DIJON, FRANCE:Programme, information and abstract
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova bitterling; reproductive success, aggression; territory
Popis Samčí reprodukční úspěch závisí na jejich schopnostuubránit teritorium. Jejich agresivní chování ale může nepřímo ovlivnit produkci populace. U modelového druhu-hořavky duhové ovlivňuje prostorové uspořádání škeblí míru agrese samců, stejně tak jako chování samic(výběr vhodného třecího místa). Počet škeblí rovněž ovliňuje počet nakladených vajíček.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info