Informace o publikaci

Praetorský edikt jako předchůdce ustálené rozhodovací praxe soudů

Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Fenomén judikatury v právu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Roman law; praetor; praetors edict; ius edicendi; ius iudicandi; ius iubendi; aequitas
Popis Předložený konferenční příspěvek se pokusil ukázat z jiného pohledu pojem jurisdikce. Byla vysvětlena základní práva, která měl praetor v civilním řízení, tedy ius edicendi, ius iubendi, ius iudicandi, která ve svém souhrnu vytvářejí tzv. praetorské honorární právo (ius praetoris) jako zvláštní část ius honorarium. Jednou z důležitých činností praetora bylo vydávání ediktů praetorských soudních vyhlášek, kterými se praetor zavazoval poskytovat ochranu právům a oprávněným zájmům. Nejednalo se však jen o praetorské prostředky ochrany, ale praetor měl doslova v rukou celé soudní řízení, neboť stál na jeho počátku, kdy mohl žalobní nárok povolit, ale také odmítnout. Praetor svými edikty a svými zásahy řídil celé řízení ve všech jeho fázích; především vypracováním formule ve formulovém řízení dával jasný pokyn soudci, jak má být ve věci rozhodnuto a proto měl soudce jasný příkaz k odsouzení či osvobození podle provedeného dokazování. Jak ukazují předchozí řádky, nebylo důležité pro vývoj soukromého práva římského pouze ius edicendi, ale i celá řada oprávnění, kterými praetor disponoval a jimiž řídil celý spor: nejsou zanedbatelná a skrývají se v naprosto nevinně vyhlížejích latinských slovech, která však mají velký dopad a pomohla vytvořit z římského práva onen úžasný právní systém, který je pramen inspirace a nedostižným vzorem dnešním právním řádům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info