Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.

Základní údaje

Originální název Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.
Autoři

Další údaje

Citace FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2.
Originální jazyk čeština
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Druh Odborná kniha
Klíčová slova translation; translation studies; creativity; strategy of translation; creative writing

Anotace

Autor knihy představuje různé překladatelské strategie, které nabízí současná teorie a didaktika překladu. Za nejpřínosnější přitom považuje tzv. funkcionalistické strategie, pro které je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Posláním překladatele je vytvořit překlad, který je adekvátní očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Oporu pro správné kreativní řešení literární nebo neliterární překladové zakázky poskytují překladateli analytické, interpretační, rešeršní a textotvorné postupy řady moderních disciplin. V takto didakticky nahlíženém překladatelském aktu mají klíčové postavení aplikované poznatky kognitivní psychologie, textové lingvistiky, kognitivní sémantiky nebo tvůrčího psaní. Jejich tvořivé využití v teoretické argumentaci i praxi se stává nedílnou součástí interkulturní kompetence překladatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info