Informace o publikaci

MicroRNA v patogenezi chronické lymfocytární leukemie a jejich prognostický význam

Autoři

MRÁZ Marek POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Bcl-2; microRNA (miRNA); p53
Popis MicroRNA (miRNA) jsou malé RNA molekuly působící jako post-transkripční regulátory genové exprese. Předpokládaný počet miRNA se odhaduje na 1000 genů v lidském genomu, které regulují 20-30 % proteinů. Mnoho studií z poslední doby popsalo aberantní expresi microRNA u nádorových buněk a jejich možnou úlohu jako tumor-supresorů a proto-onkogenů. Jedním z prvních potvrzení deregulace miRNA u nádorů byl objev dvou microRNA (miR-15a, miR-16-1) v oblasti 13q14, která je často deletovaná u chronické lymfocytární leukemie (CLL). Při dalším studiu byly popsány miRNA, jejichž expresi lze asociovat s již známými prognostickými faktory u CLL (míra exprese tyrozikinázy ZAP-70, mutované IgVh vs. nemutované IgVh, delece a/nebo mutace p53 genu). Práce publikované v posledních několika letech ukazují možný význam miRNA v progresi/patogenezi chronické lymfocytární leukemie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info