Alternativní a augmentativní komunikace : učební text

Autoři JANOVCOVÁ Zora
Druh Odborná kniha
Citace Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. Edited by Zora Janovcová. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867.
Klíčová slova

V učebním textu „Alternativní a augmentativní komunikace“ je podán praktický přístup a zásady rozvoje porozumění a vyjadřování od nejranějšího věku u dětí se závažnými stupni narušení komunikačního procesu. Autorka uvádí aktuální přehled různých systémů alternativní a augmentativní komunikace: piktogramů s doporučeními pro tvorbu komunikačních prostředků, vizuálně-motorického systému „Znak do řeči“, komunikačního systému MAKATON a Bliss, věnuje se rovněž alternativní výuce čtení pomocí globání metody, sociálnímu čtení a jiným systémům. Další části textu jsou věnovány komunikačním pomůckám s hlasovým výstupem, včetně počítačové techniky a alternativním komunikačním systémům pro těžce postižené jedince. V závěru je prezentován přehled jiných specifických komunikací a prostředků k osvojování řeči. Předkládaný učební text je určen pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia speciální pedagogiky. Seznámení s postupy při osvojování a používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů může najít uplatnění i mezi odbornou veřejností, zejména speciálními pedagogy, pracujícími v zařízeních resortů školství, zdravotnictví a sociální péče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info