Informace o publikaci

Involvement of hormones and KNOXI genes in early Arabidopsis seedling development

Název česky Úloha hormonů a KNOXI genů v časném vývojí semenáčků Arabidopsis thaliana
Autoři

SOUČEK Přemysl KLÍMA Petr REKOVÁ Alena BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Experimental Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://jxb.oxfordjournals.org/archive
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova regulation of gene expression; knox genes; pop/lhgr system; Arabidopsis thaliana; plant hormones
Popis Rostlinné hormony se podílejí na vývoji rostlin modulací exprese regulačních genů, včetně KNOX I genů. Mnohé interakce podílející se na těchto procesech stále nejsou objasněny. Proto byla studována hormonální regulace exprese KNOXI genů jednak pomocí exogenní aplikace hormonů, ale i zvyšováním endogenní hladiny cytokininů (CK) u transgenních rostlin exprimujících ipt. Působení auxinů, kyseliny abscisové (ABA), CK, ethylénu, ani giberelinů nezpůsobilo ektopickou expresi genu BP (BREVIPEDICELLUS). Ale exprese BP byla silně redukována působením ABA a zvýšena po aplikaci auxinů, což korelovalo s iniciací tvorby postranních kořenů. Po krátkodobé aktivaci exprese ipt byla pozorována odlišná orgánově specifická regulace exprese KNOXI genů. Zatímco u některých KNOXI genů bylo zřejmé dočasné navýšení exprese, exprese STM byla reprimována specificky v hypokotylu (zvláště za nízkého osvětlení). V kotyledonech předcházela aktivace CK-responsivních genů aktivaci ipt, což naznačuje, že CK jsou transportovány rychleji než indukční agens (dexamethason). Dlouhodobé zvýšení hladiny CK způsobilo zvýšení hladiny transkriptů KNOXI genů v hypokotylech, což korelovalo s radiální expanzí vodivých pletiv, které jsou hlavní zónou, v níž jsou KNOXI geny exprimovány. To ukazuje, že CK mají minimální efekt na aktivitu KNOXI promotorů. Žádné změny v senzitivitě k hormonům nebyly pozorovány u mutanta bp, naopak konstitutivní exprese BP způsobila redukci počtu a délky zakládaných laterálních kořenů, přičemž délka hlavního kořene zůstala nezměněna. Tyto transgenní rostliny vykazovaly slabé, nicméně signifikantní změny v sensitivitě k ABA, CK a 1-amino-cyklopropan-1-karboxylové kyselině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info