Informace o publikaci

CHEMISTRY OF GOLD CLUSTERS IN PLASMA GENERATED WITH MALDI, LASER DESORPTION IONISATION AND LASER ABLATION FROM VARIOUS PRECURSORS

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

PENA-MÉNDEZ E. M. PANYALA Nagender Reddy HERNÁNDEZ-FERNAUD J. R. PANYALA Nagender Reddy HOUŠKA Jan HAVEL Josef

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Běžná MALDI TOF MS istrumetace byla užita k analýze zlatých specií ionizovaných v plasmatu laserem ze zlatých nanočástic syntetizovaných chemickou procedurou. Zlato tvorří v plasmatu pozitivně a negativně nabité klastry Aum + nebo Aum -, které také reagují s ostotními ionty na směsné AumNan, AuCa, AuK, atd. clustry. Byly poprvé pozorovány formace zlatých hydridů, jako AuH, Au3H; hydroxidů AuOH a peroxidů AuHOOH. Když byly zlaté nanočástic užity jako matrice pro ionizaci nanodiamantů, byly nalezeny směsné klastry uhlík-zlato včetně C18Au, CAu2Na and C2Au2Na aj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info