Informace o publikaci

Is Accessibility an Issue in the Knowledge Society? Modern Web Applications in the Ligth of Accessibility

Logo poskytovatele
Název česky Je přístupnost problém ve znalostní společnosti? Moderní webové aplikace z pohledu přístupnosti
Autoři

BÁRTEK Luděk OŠLEJŠEK Radek PITNER Tomáš

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Organizational, Business and Technological Aspects of the Knowledge Society
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16324-1_40
Obor Informatika
Klíčová slova Web 2.0; Rich Internet Applications; accessibility; W3C Recommendations; WAI-ARIA
Popis Aktuální vývoj na Webu odráží významný trend ve větší participaci uživatelů, masivní využívání nových zařízení jako jsou různá přenostná zařízení a vyšší interaktivitu webových stránek. Web přestal být pouze nástrojem pro publikování, ale stal se prostředím pro spolúčast na vývoji. Spolúčast uživatelů jde ruku v ruce se začleněním všech skupin potenciálních uživatelů, včetně uživatelů s různými postiženími. Jakkoliv deklarujeme, že se činní vše pro přístupnost, přístupnost stále nenalezla pochopení ani mezi podílníky ``Top Web Applications'' ani mezi jejich uživateli. Toto vede k nežádoucím důsledkům --- obchodem řízený Web bez umožnění participace všech uživatelů není demokratickým prostředím a je v rozporu s původní charakteristikou Webu 2.0. Tento článek demonstruje tento nevhodný stav a snaží se nalézt odpovědi a perspektivu pro další rozvoj včetně procesu standardizace a technických překážek za ním. Ukazuje také cestu a částečné techniky, které umožní čelit této výzvě, založené na našem výzkumu a vývoji v oblasti přístupné grafiky a dialogových sýstémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info