Informace o publikaci

Multiple myeloma patients at peripheral blood stem cell harvest: restricted usage of TCR beta variable families

Název česky Pacienti s mnohočetným myelomem v okamžiku sběru kmenových buněk z periferní krve: omezené využití TCR beta variabilních rodin
Autoři

TESAŘOVÁ Lenka KRONTORÁD KOUTNÁ Irena KOŘÍSTEK Zdeněk KLABUSAY Martin

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Clinical Immunology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2010.09.007
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova T-cell receptor; Beta variable families; Multiple myeloma; Reverse transcription polymerase chain reaction; Capillary electrophoresis
Popis Imunitní systém pacientů s mnohočetným myelomem je potlačen vlastní nemocí i standardní léčbou. Cílem studie bylo zjistit vliv úvodní chemoterapie a mobilizace periferní krve na rozmanitost T lymfocytů. Zavedena byla RT-PCR s novou sadou primerů v kombinaci s kapilární elektroforézou. Metodika byla použita na analýzu relativní exprese 27 BV rodin u pacientů s mnohočetným myelomem prodělávajícím sběr krvetvorných kmenových buněk. Zjistili jsme, že celkové využití BV rodin je u těchto pacientů omezeno; relativní exprese 10 BV rodin byla významně snížena v porovnání se zdravými dárci. Tyto výsledky ukazují, že přípravný režim pro transplantaci ovlivňuje populaci T lymfocytů ve smyslu omezení rozmanitosti T buněčného receptoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info