Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře

Základní údaje

Originální název Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře
Autoři

Další údaje

Citace DYTRT, Petr. Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře. 2010.
Originální jazyk čeština
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
WWW
Druh Vyžádané přednášky
Klíčová slova postmodernism; contemporary novel; Jean-François Lyotard; postmodern condition

Anotace

Se zvláštním přihlédnutím k francouzskému kontextu jsme se ve stručnosti pokusili nastínit základní charakteristiky literárního pole, které jsme časově vymezili obdobím, jemuž zpravidla říkáme „současná literatura“. V návaznosti na práce Jean-François Lyotarda jsme vymezili toto období pomocí paradigmatických změn, kterými Lyotard definuje postmoderní situaci. Literární pole tohoto období (poslední čtvrtina 20. stol.) vykazuje určité paralely s Lyotardovými pozorováními, což nám umožnilo charakterizovat některé popsané procesy jako postmoderní. Na základě těchto procesů jsme se pak pokusili formulovat typické rysy románové poetiky v postmoderní situaci. Jde přirozeně o nadmíru obecné kategorie, které je potřeba dále nuancovat a zkoumat v konkrétních případech, nicméně se domníváme, že tyto základní pojmy umožňující popsat období, které je stále ještě živé, a teoreticky konceptualizovat jevy vlastní románové literatuře po roce 1980, představují jistou metodologickou platformu pro další teoretické vhledy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info