Informace o publikaci

Preparation of Ag and CuNi nanoparticles and their characterization

Logo poskytovatele
Název česky Příprava nanočástic Ag a CuNi a jejich charakterizace
Autoři

ŠKODA David STÝSKALÍK Aleš PEŠINA Zbyněk

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Nanocon 2010
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.nanocon.cz
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova nanoparticles silver copper nickel
Popis Nanočástice stříbra byly připraveny termicky reakcí dusičnanu stříbrného s dodecylaminem v acetonitrilu. Z dusičnanu stříbrného a dodecylaminu vznikl komplex, který byl při vysoké teplotě rozložen za tvorby modrých nanočástic stříbra. Dodecylamin funguje jako redukční činidlo a dále jako obal na povrchu nanočástic.Vzniklý produkt byl zkoumán pomocí SEM, TEM, optické mikroskopie, DSC a XRD metod. Nanoslitina CuNi byla připravena termicky z acetylacetonátu nikelnatého a měďnatého pod inertní atmosférou na vakuové lince. Tyto prekursory byly rozpuštěny v oleylaminu. Roztok prekursorů v oleylaminu byl převeden to rozpouštědla, které tvořil 1-oktadecen a oleylamin. V tomto rozpouštědle došlo při vysoké teplotě k redukci prekurzorů a tvorbě nanoslitiny v požadovaném poměru. Produkt byl charakterizován SEM, TEM a XRD analýz. Tyto látky mají svůj specifický význam při katalytických reakcích či hydrogenacích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info