Informace o publikaci

Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku

Autoři

HANÁČEK Martin NÝVLT Daniel

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis Slezského zemského muzea
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Subglacial tills Clast petrology Nordic indicators Till clast fabric Continental glaciation Pleistocene Elsterian glaciation Jindřichov sandpit Osoblaha Spur Czech Republic
Popis V článku je popsán profil v pískovně u Jindřichova na sz. Osoblažsku. Studovaná lokalita leží v nadmořské výšce 385 m a představuje jediný odkryv tillů v celém osoblažském výběžku. V profilu byl zastižen sled lodgement-tillu, subglaciálních písků, subglaciálního melt-out tillu, subglaciálního melt-out tillu resedimentovaného geliflukcí a postiženého kryoturbací a sprašové hlíny. Sedimentárně petrologicky byly studovány jen dva spodnější horizonty tillů. Lodgement-till a subglaciální melt-out till jsou výrazně štěrkovité, v lodgement-tillu tvoří štěrk ~46 hmotnostních %, v subglaciálním melt-out tillu ~33–43 hmotnostních %. Štěrkové klasty frakce 16–64 mm jsou v obou tillech tvořeny kulmskými sedimenty, horninami krystalinických jednotek Jesenicka (hlavně kvarcity vrbenské skupiny), horninami polské provenience (platformní křída, sudetský porfyr) a nordiky, jejichž podíl se pohybuje mezi ~5,5–6 %. Měření přednostní orientace protáhlých klastů prokázalo v prostoru lokality postup ledovce ve směru SV–JZ, podle hojného zastoupení kvarcitů vrbenské skupiny a pouze akcesorického podílu hornin ze sz. Jesenicka předpokládáme v s. předpolí z. Osoblažska postup ledovce od SSZ. Společenstvo vůdčích souvků se vyznačuje výraznou převahou východofenoskandických hornin (~53 %) nad horninami jihošvédskými (~24,5 %) a dalarnskými (~22,5 %) a odpovídá tak jiným elsterským tillům v oblasti zásahu Oderského splazu kontinentálního ledovce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info