Informace o publikaci

Srovnání výsledků chirurgické a nechirurgické léčby nádorů hrtanu

Autoři

HORÁKOVÁ Zuzana BINKOVÁ Hana TOTHOVA Eva

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otorinolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova laryngeal cancer; organ preservation; total laryngectomy
Popis Současným trendem v léčbě pokročilých nádorů hrtanu je aplikace orgán zachovávající nechirurgické terapie na úkor totální laryngektomie s cílem dosažení lepší kvality života pacientů. Základním předpokladem zůstává rovnocenná perspektiva přežití u obou modalit. Tuto hypotézu jsme ověřovali retrospektivně na souboru 188 pacientů s karcinomem hrtanu stadia II, III a operabilním stadiem IV, léčených v letech 2001-2008 chirurgicky i nechirurgicky. Oba soubory byly ve sledovaných parametrech celkového kumulativního přežití i intervalu bez recidivy srovnatelné. Zachovat orgán se podařilo u 81 % pacientů, funkční záchrana hrtanu byla úspěšná u 55 %.