Informace o publikaci

Právní informační systémy

Autoři

ŠAVELKA Jaromír MYŠKA Matěj PTAŠNIK Adam SPÁČILOVÁ Danuše

Rok publikování 2011
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Učebnice se v obecné části zaměřuje na obecnou teorii právních informací a jejich vyhledávání. Ve zvláštní části jsou představeny nejrozšířenější právní informační systémy v ČR a práce s nimi.