Informace o publikaci

Inspirace pro geografické vzdělávání (z regionální konference Mezinárodní geografické unie IGU v roce 2010)

Autoři

KOLEJKA Jaromír

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biologie/chemie/zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova spatial thinking; local landscape; risks; multiculturality; travelling
Popis Odborníci z mnoha zemí světa spatřují priority geografického vzdělávání především v podpoře prostorového myšlení (spatial thinking), čímž je rozumí schopnost nalezení a porozumění prostorovým = územním souvislostem mezi jevy a procesy na všech úrovních od globální po místní krajinu. Mezi doporučované podpůrné výukové nástroje se řadí zejména digitální multimediální pomůcky, jednodušší řešení v GIS ale také práce s GPS. Je patrný přechod od pasivní k aktivní výuce. V ní je zapotřebí: 1. Všestranná podpora prostorového myšlení cestou her, testů, klasické i multimediální výuky. 2. Poznání a pochopení místní krajiny (městské i venkovské) s ohledem na snazší a bezpečnější existenci v něm. 3. Demonstrování přírodních a humánních rizik v místě bydliště či přechodného pobytu, pochopení souvislostí jejich vzniku (nikoliv pouze jak jev vzniká, ale zejména kde vzniká, což je zanedbáváno) a nástin rámcových možností jejich odhadu. 4. Prezentovat současný svět jako multikulturní, což starší generace v ČR nezažila.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info